ГоловнаПРО ЦЕНТРСТРУКТУРАЧернівецькі територіальні курси цивільного зхисту та безпеки життєдіяльності ІІІ категорії
 Версія для друку

Чернівецькі територіальні курси цивільного зхисту та безпеки життєдіяльності ІІІ категорії

Завідувач курсів - Ярослав САМБОРСЬКИЙ

Основні завдання

Основними завданнями діяльності Територіальних курсів є:

надання безоплатних послуг з практичної підготовки керівного складу та фахівців під час командно-штабних, штабних та спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту;

участь у формуванні щорічних пропозицій щодо обсягів функціонального навчання та планів комплектування з його проходження, організації навчального процесу та його навчально-методичного забезпечення;

проведення спеціальної підготовки осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

здійснення методичного супроводу підприємств, установ та організацій, що проводять навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, в умовах терористичного акта та особливого періоду.

Функції

Територіальні курси відповідно до основних завдань виконують такі функції:

розробляють разом із структурними підрозділами з питань цивільного захисту та територіальними органами ДСНС щорічні плани-графіки проведення практичної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях;

організовують і проводять:

інструктивно-методичні заняття з керівництвом спеціальних об’єктових навчань і об’єктових тренувань з питань цивільного захисту;

індивідуальні та групові інструктажі з посередниками і керівниками навчальних місць із практичного відпрацювання заходів;

консультації для керівників спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту з питань підготовки і відпрацювання практичних заходів за планом проведення спеціальних об’єктових тренувань;

спеціальні групові заняття з посадовими особами органів місцевого самоврядування, які беруть участь у проведенні командно-штабних навчань з органами управління і силами цивільного захисту;

здійснюють набір слухачів на навчання відповідно до державного замовлення та контрактів з юридичними та фізичними особами;

розробляють робочі навчальні програми з функціонального навчання та подають їх на затвердження керівнику Центру, організовують навчальний процес та його навчально-методичне забезпечення, а також ведуть облік осіб, які пройшли функціональне навчання;

розробляють і погоджують із замовниками програми навчальних курсів із спеціальної підготовки та організовують їх виконання шляхом проведення із слухачами інструктивних, показових занять та методичних консультацій;

проводять навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій;

надають кваліфіковану допомогу підприємствам, установам, організаціям у плануванні заходів цивільного захисту;

розробляють і поширюють інструктивно-методичні матеріали з організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту;

здійснюють комплексне програмно-методичне забезпечення керівників занять з підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях та навчання непрацюючого населення за місцем проживання, проводять планові та поточні консультації;

беруть участь у виданні навчальних, навчально-наочних посібників, брошур, буклетів з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, створюють фонд навчальної, довідкової, методичної та іншої літератури і матеріалів із цих питань;

виконують роботи з розроблення оригінал-макетів стендів інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту;

надають інформаційно-методичну підтримку консультаційним пунктам при органах місцевого самоврядування, а також базовим (опорним) з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності закладам освіти;

здійснюють моніторинг навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, беруть участь у проведені комплексних перевірок виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки;

проводять іншу діяльності, що не суперечить чинному законодавству України.

    Твіт