ГоловнаДІЯЛЬНІСТЬОСВІТНІ ПОСЛУГИПерелік категорій осіб, які проходять навчання
 Версія для друку

Навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, здійснюється шляхом проведення функціонального навчання та практичної підготовки, згідно постанови кабінету міністрів України від 23 жовтня 2013 року №819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту"

Функціональне навчання - це навчання осіб, які за класифікацією професій належать до керівників, професіоналів і фахівців, з метою набуття та систематичного оновлення спеціальних знань, умінь і навичок з питань цивільного захисту.

Для організації проведення функціонального навчання навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернівецької області розробляена  програма, що затверджена керівником Чернівецької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту - для потреб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання.

 Функціональне навчання осіб керівного складу та фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводиться відповідно до державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС.

Функціональне навчання суб’єктів господарювання проводиться за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Особи керівного складу та фахівці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у перший рік призначення на посаду і періодично один раз на три - п’ять років зобов’язані проходити функціональне навчання.

Функціональне навчання здійснюється відповідно до Переліку категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного за робочими навчальними програмами з відповідною тривалістю годин навчання:

 

Категорія

Періодичність проходження навчання

Тривалість навчання

Особи керівного складу органів управління цивільного захисту

Керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування і їх заступники

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на п’ять років

44 години

Керівники структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів, секторів)  центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування, які забезпечують у межах законодавства виконання завдань цивільного захисту у певній сфері суспільного життя (крім штатних підрозділів (посадових осіб) з питань цивільного захисту, та осіб, які очолюють територіальні спеціалізовані служби і формування цивільного захисту)

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на п’ять років

44 години

Посадові особи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які виконують обов’язки секретарів комісій з питань евакуації, комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на п’ять років

17 годин

Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворені центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, та їх заступники

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

17 годин

Особи, які очолюють територіальні формування цивільного захисту та їх структурні підрозділи

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

17 годин

Керівники суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх заступники, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

26 годин

Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворені суб’єктами господарювання незалежно від форми власності

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

17 годин

Особи, які очолюють об’єктові формування цивільного захисту (крім осіб, які очолюють структурні підрозділи територіальних формувань цивільного захисту)

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

17 годин

Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

Працівники чергово-диспетчерських служб центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування і диспетчерських служб суб’єктів господарювання, у власності або у користуванні яких є хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

17 годин

Особи, які входять до складу спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту і які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій і об’єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

17 годин

Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

17 годин

Посадові особи, на яких покладені обов’язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та суб’єктах господарювання незалежно від форми власності

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

17 годин

Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

17 годин

 

 

    Твіт